Monday, October 29, 2012

Tomek's Wedding (Ślub Tomka)

Dearest Sons,
On the previous Saturday your uncle Tomek (my older brother) got married in Olsztyn, Poland. We were all happy for him, he and his wife Basia (she has the same first name as your grandma) knew each other for more than 11 years... Of course we were all invited to his wedding, I called you many times to tell you that, also on the day of his wedding. He was sad that you weren't there but asked me to send you a lot of hugs from him. Your grandma Basia and grandpa Jacek were asking how are you, they also called you on Jaromir's birthday (and previously on Jonatan's and Julian's birthday) and were very sad that they could not talk to you... Anyway they all love you and cannot wait to meet you. I love you too very much and hope we will have plenty of other occasions to spend some time with you and my family.
I miss you very much,
Dad

Kochane Chłopaki, 
w poprzednią sobotę Wasz stryjek Tomek (mój starszy brat) ożenił się w Olsztynie, w Polsce, ze swoją dziewczyną Basią (ma tak samo na imię jak wasza babcia). Wszyscy cieszyliśmy się na ten ślub, a Tomek i Basia są parą od ponad 11 lat... Oczywiście byliśmy wszyscy - szczególnie Wy - zaproszeni na ich ślub, dzwoniłem wiele razy do Was by Wam to przekazać, dzwoniłem też w dniu ślubu. Tomek był smutny, że nie ma Was tam z nami, ale prosił mnie bym przekazał wam mnóstwo uścisków od niego i jego świeżo upieczonej żony. Wasza babcia Basia i dziadek Jacek pytali cały czas o Was, oni też dzwonili na Wasze urodziny teraz w październiku i wcześniej w marcu i byli bardzo smutni i rozczarowani, że nie mogli z Wami porozmawiać... Ale oni też bardzo Was kochają i nie mogą się doczekać by się z Wami spotkać. Ja też Was bardzo kocham i mam nadzieję, że będziemy mieli jeszcze wiele okazji by spędzić czas razem i z moją rodziną. 
Tęsknię za Wami bardzo, 
Tata

Friday, October 19, 2012

Hope you like them :-) (Mam nadzieję, że Ci się spodoba ;-) )

Dearest Jaromir,
I know that my birthday presents for you were already delivered, so in case you did not get them here they are waiting at your home for you, and I won't spoil the surprise. I hope you like them - I especially like the spy car, but I remember how we played "10 question"... so I hope you like the second one as well.
I love You,
Dad

Kochany Jaromirku, 
wiem, że prezenty urodzinowe dla Ciebie są już doręczone, więc jeśli ich jeszcze nie dostałeś to czekają na Ciebie w domu, a ja pokazując Ci je tu już nie zepsuję niespodzianki. Mam nadzieję, że Ci się podobają - mi podoba się najbardziej samochód szpiegowski, ale pamiętam jak graliśmy w "10 pytań"... więc mam nadzieję, że drugi też Ci się spodoba. Kocham Cię, 
Tata

Thursday, October 11, 2012

Happy Birthday Jaromir!!! (Wszystkiego Najlepszego z okazji Urodzin!!!)

Dear Son,
Today is your 9th Birthday. I wish that ALL your dreams and wishes come true, that you will stay the most amazing person in the whole Universe. You definitely will be this man for me.
I love you,
Dad
PS. You should get something via mail from me :-)
I cannot tell you what it is yet, I hope you like it :-)

Kochany Synku,
Dzisiaj są Twoje 9te urodziny.
Życzę Ci, aby spełniły się wszystkie Twoje marzenia i życzenia i żebyś ciągle był najwspanialszym chłopakiem w całym Wszechświecie. Dla mnie na pewno takim zostaniesz.
Kocham Cię,
Tata
PS. Powinno przyjść coś do Ciebie pocztą ode mnie :-)
Nie mogę Ci jeszcze powiedzieć co to, żeby nie zepsuć niespodzianki. Mam nadzieje, że Ci się spodoba :-)

Friday, October 5, 2012

Living in Basel, Switzerland (Jak się mieszka w Bazylei, w Szwajcarii)

Today I decided to show you some of my pictures taken in Basel - the city I live in. I promise to add also few of them from different parts of Switzerland. This country is full of beautiful places, and wonderful views. I hope we come to see some of them together!

Dziś postanowiłem pokazać Wam trochę zdjęć zrobionych w Bazylei - mieście w którym mieszkam. Obiecuję, że dodam też zdjęcia z innych części Szwajcarii. W Szwajcarii jest mnóstwo pięknych miejsc i wspaniałych widoków. Mam nadzieję, że kiedyś obejrzymy je razem!

So this is what you can sometimes see from my balcony - a beautiful double rainbow. This picture was taken by your uncle Paweł, during one of his visits here. Paweł is one of my closest friends, he is also son of Jola Szczęsna, who knows you and likes you very much.

Taki widok można czasem zobaczyć z mojego balkonu - piękną podwójną tęczę. To zdjęcie zrobił Wasz wujek Paweł w czasie jednej z jego wizyt tutaj. Paweł jest jednym z moich najbliższych przyjaciół, jest też synem Joli Szczęsnej, która Was zna i bardzo lubi.

Right after these small buildings there is a park full of places to play for children, slides, rope constructions, tables for table tennis and so on. It has also trees from all over the world and grass on which you can play Frisbee...

Zaraz za tymi małymi budynkami jest park pełen miejsc do zabawy dla dzieci, zjeżdżalni, konstrukcji linowych, stołów do ping-ponga itd. Rosną w nim drzewa z całego świata i trawa, na której można grać w Frisbee...

...or just take a nap.

...albo uciąć sobie drzemkę.
Basel is divided to two parts Great and Small Basel by the very large river Rhein.

Bardzo duża rzeka, Ren, dzieli Bazyleę na dwie części: Dużą i Małą Bazyleę.
It is so big that two very large ships can sail in both directions. To move around Basel there is absolutely no need to have a car. You can get anywhere using public transportation or by bike.

Ren jest tak dużą rzeką, że dwa duże statki mogą płynąć w przeciwnych kierunkach. Żeby poruszać się w Bazylei absolutnie nie jest potrzebny samochód. Wszędzie można dostać się za pomocą transportu publicznego lub rowerem.You can take plane to almost everywhere in Europe (airport is only 10 minutes away) ...

Do prawie każdego miasta w Europie można się dostać samolotem (na lotnisko jest tylko 10 minut drogi)......or train - this is the best way to travel in Switzerland. From Basel goes also very fast train to Paris - it is called TGV - it can go as fast as 350 mph!!!

... lub pociągiem - jest to najlepszy sposób podróżowania w Szwajcarii. Z Bazylei jeździ szybki pociąg do Paryża - nazywa się TGV - może jechać nawet ponad 350 mil na godzinę!!!


But you can easily guess what I like the most from all transportation - of course it is TRAM.

Ale na pewno zgadniecie jaki jest mój ulubiony środek transportu - oczywiście jest to TRAMWAJ.