Monday, December 24, 2012

X-mass (Święta)

My Wonderful Sons,

Winter is already here
I figured out that you are very close and called you, but I was not allowed to talk to you. It does not matter - as long as you are happy and in a good health - I heard you chatting happily. Today I want to show you the beginning of winter in Basel and beautiful Christmas Markets there - you have to see them on your own.

 

There is a plenty of beautiful hand-made toys, a real fireplace with burning woods, authentic blacksmith, lumberjacks and carpenters, and a fantastic sweets and something called "Flammenkuchen" (Flame-cake) - which looks and tastes like pizza without tomato sauce - it is delicious.
I hope we go together and see it.
I love you and miss you very much,
DadKochane Chłopaki,
Już dzisiaj są Święta, dowiedziałem się, że jesteście bardzo blisko, ale nie pozwolono mi z Wami rozmawiać. To nie szkodzi, ważne, że jesteście zdrowi i tuż obok. Dzisiaj pokażę Wam jak wyglądają Jarmarki Świąteczne w Bazylei - są pięknie kolorowe i musicie je zobaczyć sami - jest mnóstwo ślicznych zabawek, prawdziwe ognisko, prawdziwy kowal, drwale i cieśle, a i przepyszne słodycze i coś co nazywane jest "Flammenkuchen", czyli ciasto z ognia, a co smakuje i wygląda jak pyszna pizza bez sosu pomidorowego.
Kiedyś tam pojedziemy.
Kocham Was,
Tata

And this is the Christmas postcard I send for all three of you to Jaromir's school.

A taką kartkę świąteczną wysłałem dla całej waszej trójki do szkoły Jaromira.Tuesday, December 4, 2012

Austrian Glacier...(Austriacki lodowiec...)

Dearest Sons, Today I show you something else - it is not just one city but the whole region... It is located in Austria and it is called Tirol. Tirol is famous for absolutely fantastic places for skiing and beautiful mountains.
I went there with five of my friends from all over the world - Mexico, South Korea, Poland, and Finland.  It was not a long drive to reach beautiful village in the mountains.

Kochane Chłopaki, dziś pokażę Wam coś innego - nie jedno miasto, ale cały region... Ten region znajduje się w Austrii i nazywa się Tyrol. Tyrol jest znany z fantastycznych miejsc do jazdy na nartach i pięknych gór. Wybrałem się tam z piątką moich przyjaciół z całego świata - z Meksyku, Korei Południowej, Polski i Finlandii. Po niezbyt długiej podróży dotarliśmy do ślicznej wioski w górach.
The next day early in the morning we went with the cable car...

Następnego dnia wcześnie rano pojechaliśmy kolejką linową...
... all the way up to the very top of the mountain. The view from the top was absolutely amazing.

... na sam szczyt góry. Widok ze szczytu był wspaniały.
We stayed there for a while to take a picture...

Zatrzymaliśmy się tam na trochę, żeby zrobić zdjęcie...
... and then went skiing all the way down.

... a potem zjechaliśmy na sam dół.
We repeated it few times - going up...

Powtórzyliśmy to kilka razy - wjazd na górę...
... and down.

... i zjazd na dół.
After few hours we were all very hungry so we took our skis...

Po kilku godzinach byliśmy wszyscy bardzo głodni, więc wzięliśmy narty...
... and marched very fast to eat something in the restaurant outside.

... i szybko pomaszerowaliśmy zjeść coś w restauracji na świeżym powietrzu.
Time was flying so fast... At some point we had to go down with the mountain train, we had to wait in the loooooong queue to get there...

Czas bardzo szybko leciał... Gdy chcieliśmy zjechać w dół pociągiem górskim musieliśmy czekać w bardzo dłuuuuuugiej kolejce, żeby się do niego dostać...
... and then before we realized it our trip was over. I have sent you a postcard from this wonderful place, I hope maybe this time you get it. Wherever I am I am always thinking of you, and hoping we go together one day. I love you, Dad.

... a potem zanim się zorientowaliśmy nasz wyjazd dobiegł końca. Wysłałem Wam pocztówkę z tego pięknego miejsca, mam nadzieję, że może tym razem ją dostaniecie. Gdziekolwiek jestem, zawsze o Was myślę i mam nadzieję, że któregoś dnia znowu się spotkamy. Kocham Was, Tata