Saturday, February 23, 2013

Cracow (Kraków)

My dearest Sons,
recently a lot of things happened in my private life, but I would rather tell you about this when we meet, than write here. Also, I was visiting a lot of new places, some of them were nice, some beautiful, some fantastic and some of them just better to forget :)

Kochane Chłopaki,
ostatnio bardzo dużo się działo w moim życiu, ale o tym mam nadzieję opowiedzieć Wam sam, a nie przez bloga. Ostatnimi czasy bywałem w wielu nowych miejscach, niektóre z nich były ładne, niektóre piękne, niektóre fantastyczne, a o innych lepiej zapomnieć ;)

But today I want to tell you about my second favorite city in Poland (some people think it is the most beautiful city in Poland but we all know it is Wroclaw)
Here we go... to Kraków!

Ale dzisiaj chcę Wam opowiedzieć o moim drugim ulubionym mieście w Polsce (niektórzy myślą, że jest to najpiękniejsze miasto Polski ale wiemy, że najpiekniejszy jest Wrocław)
Więc dzisiaj... Kraków!

Kraków is a wonderful city with a lot of beautiful places and sightseeing sites - most known are the Wawel Castle...

Kraków to cudowne miasto z mnóstwem pięknych miejsc i zabytków - z najbardziej znanymi czyli: Zamkiem na Wawelu...

...and the Old Town with the Main Square. We have to go there - I hoped you would come there in December but it is not a big problem - we can go there any time...

...i Starym Miastem z krakowskim Rynkiem. Musimy tu kiedyś przyjechać - miałem nadzieję, że zobaczymy się tam w grudniu, ale to nie problem - możemy tam pojechać kiedykolwiek...
... also for the New Year party ;-)

I love you very much and I will upload some more pictures later. I miss you very much,
Dad

... także na Sylwestra ;-) 

Kocham Was i dorzucę trochę swoich zdjęć potem. Bardzo za Wami tęsknię,
Tata

No comments:

Post a Comment

Twój komentarz może ukazać się z niewielkim opóźnieniem.
Your coment may appear with short delay.