WRITE ME
( Contact )

Dear JJ's,
if you ever want to write me something, you can do it via form below or send a mail to this address: aldonix@gmail.com
or call me directly - I keep this phone number just for you to call me for free from MS:
(601)-620-0577

Kochane Chłopaki,
Jeśli kiedyś będziecie się chcieli ze mną skontaktować, wyślijcie e-mail na adres: aldonix@gmail.com
lub zadzwońcie do mnie - ten numer jest specjalnie dla Was, żebyście mogli do mnie dzwonić za darmo z Mississippi: (601)-620-0577

No comments:

Post a Comment

Twój komentarz może ukazać się z niewielkim opóźnieniem.
Your coment may appear with short delay.