Monday, May 27, 2013

KeukenhofMy dearest Sons,
Today I will show you next beautiful place, of which the Dutch are very proud, and which you HAVE TO see: the Keukenhof.

Kochane Chłopaki,
dzisiaj kolejne piękne miejsce, które jest dumą Holendrów i które MUSICIE zobaczyć: Keukenhof.

Keukenhof is an amazing flower garden, that has no equivalent in Europe, or in the whole world. This garden is open only for a short time in April and May - the period when tulips are blooming. Imagine, that this place is surrounded by the fields of flowers, which are spread up to a few miles far from from the garden (see pictures below).

Keukenhof to wspaniały ogród kwiatowy, który nie ma swojego odpowiednika w Europie, a nawet na całym świecie. Ogród ten jest otwarty tylko przez krótki czas w kwietniu i maju -gdy kwitną tulipany. Wyobraźcie sobie, że dookoła tego miejsca ciągną się kilometrami pola kwiatowe - jak to na zdjęciu poniżej.In Keukenhof you don't have to see only the flowers - it has also an old windmill, canals, bridges, boat trips, a little zoo, a palace, lakes that you can walk on and many more. 

Oprócz samych niesamowicie pięknych kwiatów są tu także wiatrak, wycieczki łódkami, kanały, mosty, małe zoo, pałac, jeziorko po którym można chodzić i wiele innych. 
Where the tulip fields end, dunes start, and right behind them there is the North See.

Tam gdzie już się kończą pola tulipanów, zaczynają się wydmy, a za nimi Morze Północne.
When you go there by car, you can go through an amazing place - the Enclosure Dam (called in Dutch the Afsluitdijk) - on the left (picture below) you can see the North See, on the right you see a huge sweet-water lake (called IJsselmeer), which used to be a part of the see. This huge dam was built to protect the land and to create additional land by drying parts of the old sea - think about an extraordinary fact that 20% of the Netherlands is below the see level, and over 50% of its land lies less than one meter (3 ft) above the sea level.

Jeśli jedziecie tam autem, możecie przejechać przez ogromną tamę (Aflsuitdijk) - z lewej strony (na zdjęciu poniżej) widać Morze Północne, a z prawej olbrzymie słodkowodne jezioro (IJsselmer), które niecałe sto lat temu jeszcze było morzem. Ta wielka tama została zbudowana aby chronić Holandię przed morzem i aby móc osuszyć część byłego morzą i stworzyć w ten sposób nowy ląd. Pomyślcie o niesamowitej rzeczy - 20% Holandii leży poniżej poziomu morza, a ponad 50% jest co najwyżej 1 metr! powyżej poziomu morza.


My dearest sons, I don't want to tell you too much about this place - you just have to see it with your own eyes.
I love you and I miss you,
Dad

Kochani synkowie - nie chcę opowiadać o tym miejscu - to po prostu trzeba zobaczyć.
Kocham Was i tęsknię za Wami,
Tata

Friday, May 24, 2013

Fribourg (Freiburg) [Fryburg]


My Dearest Sons,
Today I want to show you next beautiful city I am connected to. It is Fribourg in Switzerland. Fribourg is a French name of the city, German-speaking people call it Freiburg, Polish call it Fryburg. Be careful - there are two cities with the same name about 200 km (120 miles) far apart.

Kochane Chłopaki,
dzisiaj chcę Wam pokazać następne piękne miasto z którym jestem w jakiś sposób związany. Jest to Fryburg w Szwajcarii, zwany z niemiecka Freiburg, lub fracuska Fribourg. Ale uwaga - są dwa Fryburgi oddalone od siebie o 200 km. 


The one in Germany is, however, called sometimes Freiburg im Breisgau. The Swiss city is almost 900 years old - the town was founded in 1157. Take a look at the pictures of the city walls and a beautiful old wooden bridge - they were taken by my friend Paweł when we went there.

Niemiecki Fryburg jest jednak czasem nazywany Fryburgiem nad Breisgau. Szwajcarski ma już prawie 900 lat - prawa miejskie uzyskał w roku 1157. Zerknijcie na zdjęcia na górze - mury miejskie, po lewej wspaniały kryty most drewniany - oba zdjęcia zrobił mój przyjaciel Paweł, gdy byliśmy we Fryburgu. 
This bridge still serves its purpose - but to get there one has to go down to the lower part of the city which is over 60 meters (around 200 ft) below the main Old Town. The best way to get there is to take a ride with the old Funicular ->  http://www.seilbahn-nostalgie.ch/fribourg.html

Most ciągle działa doskonale - jeżdżą po nim autobusy miejskie. Aby się jednak do niego dostać trzeba zejść do "dolnego" Fryburga, który jest ponad 60 metrów poniżej "górnego" Starego Miasta. A najfajniejszy i najszybszy sposób by to zrobić to przejazd starą kolejką górską -> 
http://www.seilbahn-nostalgie.ch/fribourg.html 
The Old Town is beautiful and one can feel the history hidden in these old Town Walls. Both old towns, upper and lower, are amazing, however, I think that the most impressive buildings there are the bridges. I especially like the train bridge built by a Polish engineer - one can go over the Sarine river right under railway tracks.

Stare miasto, zarówno górne, jak i dolne jest piękne i czuje się w nim ducha wieków. To co jednak wydaje mi się najciekawszą częścią Fryburga to wspaniałe kamienne mosty. Ja szczególnie lubię most pociągowy nad rzeką Sarine zbudowany przez polskiego inżyniera. Żeby pokazać Wam jak wygląda z zewnątrz pożyczyłem zdjęcie znalezione w internecie poniżej. Mam jeszcze mnóstwo zdjęć z Fryburga, ale mam nadzieję, że pokażę je Wam kiedyś sam.


To show you how it looks from outside I borrow the picture found on the internet. I have a huge number of pictures, but I hope I will be able to show them to you one day.

The next place I am going to show you is Keukenhof :)
I love you,
Dad

Następnym miejscem, w które Was zabiorę, to Keukenhof :)
Kocham Was,
Tata