Tuesday, April 23, 2013

Underground lake
(Jezioro podziemne)

My dearest Sons,
Today I want to show you a bit more of beautiful places in the Switzerland. I put some pictures here, but if you see it with your own eyes it looks really amazing !!!

Kochane Chłopaki, 
dzisiaj chcę Wam pokazać następne piękne miejsca w Szwajcarii. Wkleiłem też zdjęcia, ale nie oddają one nawet trochę tego, jak ślicznie wygląda to w rzeczywistości.
 The first one is the biggest  underground lake in Europe. It was very dark there but really beautiful - the one on the picture on the right is only 300 meters long (below boat there is 8 meter of drinking! water, and it looks like the bottom is right below) but at the end of it people discovered another one about a mile long... It is, however, closed for the public, since it is too dangerous - from time to time part of the ceiling falls off to the water.

Pierwsze z nich to największe jezioro podziemne w Europie. To na zdjęciu po prawej stronie ma 300 metrów długości (pod łódką jest 8 metrów pitnej! wody, a wygląda jakby dno było tuż pod) ale na końcu jaskini ludzie odkryli następne jezioro o długości ponad 1,5 km... Niestety jest ono zamknięte dla zwiedzających - jest zbyt niebezpieczne - kawałki sufitu spadają czasem do wody.


The one I have seen has about 3000 anchors to secure small parts of the ceiling from falling off. Imagine that when you go with the boat you have about a half mile of the mountain above your head...

To, które widziałem, ma zamontowane na suficie ponad 3000 kotwic, aby odpadające małe kawałki skały nie zrobiły ludziom krzywdy. Wyobraźcie sobie, że gdy płyniecie tam łódką nad Waszymi głowami jest ponad pół kilometra góry...

I've sent you also a postcard from there. I'll tell you what is below in the next post :)
I love you,
Dad
Wysłałem Wam też stamtąd kartkę, a w następnym poście powiem co jest pod kartką.
Kocham Was, 
Tata

No comments:

Post a Comment

Twój komentarz może ukazać się z niewielkim opóźnieniem.
Your coment may appear with short delay.