Wednesday, September 11, 2013

Congratulations!!! (Gratulacje!!!)Congratulations on your perfect score !!! 
I always knew you are the best - now you just have a paper for it :)

Gratulacje z okazji otrzymania doskonałego wyniku z testu !!! 
Zawsze wiedziałem, że jesteś najlepszy - teraz masz dodatkowo na to papier :)

No comments:

Post a Comment

Twój komentarz może ukazać się z niewielkim opóźnieniem.
Your coment may appear with short delay.