Monday, December 9, 2013

Skiinig in Gstaad (Narty w Gstaad)

My dearest Sons,
when we were talking for the last time I told you I just came back from skiing on the glacier. It was fantastic!!

Kochane chłopaki,
Gdy rozmawialiśmy ostatnio, mówiłem Wam, że właśnie wróciłem z nart na lodowcu. Było wspaniale!!


This is the road to Gstaad...
Tak wyglądała droga do Gstaad...
...and this is the view from the top of the mountain...

...a tak widok z góry...

Do you know this guy?
Znacie tego gościa?

Here if you look down you gonna see the lower station of the cable cart...A jeśli popatrzycie w dół zobaczycie dolną stację kolejki...


...in the cart...
...w wagoniku...

...going up!!!
...jazda na górę!!!

On the way back to talk to you - special train going through the mountains.

A to gdy jechałem porozmawiać z Wami - specjalny pociąg, który jeździ w górach.

I love you,
Dad
Kocham Was,
Tata

No comments:

Post a Comment

Twój komentarz może ukazać się z niewielkim opóźnieniem.
Your coment may appear with short delay.