Friday, August 16, 2013

Back to School (Nowy rok szkolny)

My dearest Sons,
New school year just started and you ALL are already students!!! It is amazing - absolutely amazing.
For this year I wish you patience and curiosity, pleasure coming from knowing new things and persistence in learning. Never give up, even if you don't like particular subject - knowledge is something that no-one can take from you and no money can buy it. Listen carefully what your teacher says - you are lucky to have wonderful teachers and I am very happy that you are in this school.

Kochane Chłopaki,
właśnie zaczął się nowy rok szkolny i już WSZYSCY jesteście uczniami!!! To naprawdę niesamowite, jak szybko rośniecie.
Na ten rok szkolny życzę Wam cierpliwości i ciekawości, przyjemności z wiedzy o wielu nowych rzeczach i wytrwałości w nauce. Nie poddawajcie się nigdy, nawet jeśli jakiś kawałek albo przedmiot nie podoba się Wam - wiedza jest czymś, czego nikt Wam nie może odebrać i czego nie można kupić za żadne pieniądze. Słuchajcie uważnie co Wasi nauczyciele mają do powiedzenia - macie dużo szczęścia, że trafiliście na wpaniałe nauczycielki i to super, że ciągle jesteście w tej samej szkole. 

I am sending you on the home address something to do after school - don't forget to have fun as well :)
Wysyłam Wam też do domu coś do robienia po szkole - nie zapomnijcie, że trzeba się też bawić :) 


I hope you are going to like this small presents. Mam nadzieję, że Wam się spodobają prezenty.


Jaromir - I think you are going to like the game RISK - you need to think and 
predict there and speculate  a bit. I think you are so smart that you will have fun playing with your friends and for sure you will win playing with adults at home.
Jaromirze - myślę, że spodoba Ci się gra RISK - trzeba tam troszkę pomyśleć i pokombinować - a jesteś tak mądry, że na pewno dobrze będziesz się bawił grając z kolegami i po
wygrywasz z dorosłymi w domu. 


For all three of you there are also angry birds - it is a quite simple game but for sure funny one.

Dla Waszej całej trójki jest też druga gra, trochę prostsza, ale na pewno wesoła :)
For you my wonderful Julian and Jonatan we decide to send remote controlled cars - you had fun plying with them before and so do I :)

Dla Was Kochani synkowie zdecydowaliśmy się wysłać zdalnie sterowane samochody - pamiętam, że podobało się Wam wcześnie kierowanie nimi i mi zresztą też :)
I miss you very much and I love you,
Dad

Tęsknię za Wami i kocham Was,
Tata

No comments:

Post a Comment

Twój komentarz może ukazać się z niewielkim opóźnieniem.
Your coment may appear with short delay.